Familjen CARLSONS släktkrönika

Vi som står för denna hemsida är födda i Sikeå, Bygdeå socken under andra världskriget. När vi startade år 2000 ville vi veta mera om våra förfäder. Upplägget var att presentera våra föräldrar med olika släktgrenar samt våra rötter i Sikeå och Bureätten.
Eilert släktforskade och Sivert byggde hemsidan (www.sikaby.se).

 

Skylt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vädret Sikeå

 

 

Vår tradionella forskning.

Du kan här läsa en beskrivande skildring av våra förfäders strävsamma liv. Underlagsmaterialet för hemsidan består av drygt 5000 namn.
I stället för ett stort antal namn har vi valt att begränsa oss till de släktgrenar som är intressanta för vår egen släkt.
I släktforskningen går rötterna för denna ner till 1500-talet och är kopplat till släktgrenar som rör våra föräldrar Sven och Sonja.
Rötterna går givetvis längre tillbaka. Med säkerställd DNA – forskning, ända ner till romersk järnålder (250 år e.kr.). Bureätten som ingår i vår släktkrönika går ner till slutet av 1300-talet.

Bilder från Mors sida

Storbäcken i Flarken
Mormor Betty med sin stora familj flyttade till Storbäcken, Flarken efter att ha bott en vinter i en sommarstuga i Brände med alla småbarnen. De rustade upp torpet i Storbäcken så att det blev möjligt att bo i för en stor familj
Bygatan med vårt gamla hus
Kustlandsvägen med vårt hus till höger innan ombyggnaden. Ombyggnaden skedde 1951.

Infrten vid Gamla kustlandvägen

Infarten till Sikeå vid den gamla kustlandsvägen.
Bettys barndomshem
Vår Mormors barndomshem i Sikeå. Tavlan målad av vår moster Gertrud
 

 

Från Gustav Vasas jordbok

Läs om VÅR SLÄKTSKAP med de fem skattebönderna i Sikeå som är omskrivna i Gustav Wasas Jordabok år 1543

Anders Nilsson,
Oloff Ionsson,
Hans Olsson,
Håkan Olsson,
Tomas Björnsson.

 

 

Vårt mål med DNA-forskning

Syftet var att komplettera och säkerställa resultaten av arbetet med pappersforskning,och att hittany okända släktingar

Vad är DNA?

DNA, mutationer och släktforskning

Alla människor har DNA i sina celler; det är DNA som bär den genetiska koden och som gör oss till människor. Människans DNA är i stort sett lika hos alla. Men den är inte exakt densamma, så DNA skiljer sig en aning från alla andras. Det uppkommer genom en förändring, en mutation i någon del av DNA. Den uppstår oftast som ett kopieringsfel när en cell delar sig. Sådana fel förs vidare till följande kvinnliga resp. manliga generationer. Mutationer/ felkopieringar särskiljer människor och visar släktlinjers olika grenar. Därigenom är de en förutsättning för jämförelse med släktforskningen. Nära släktingar har DNA som skiljer sig minst; mera avlägsna varierar mera. När vi hittar testade personer som bär på samma mutationer, kan man konstatera att vi är släkt. Utifrån vilka mutationer vi har gemensamma med andra testade människor kan vi beräkna hur nära släkt vi är.

 

Moderslinjen (mtDNA)

Mor Sonja
Vår historiska utvecklingen och korrektheten i pappersforskningen visar sig att stämma i den raka kvinnolinjen.

 

Läs vidare här >>>

 

 

 

 

Faderslinjen (DNA)

Sven Carlson

 

Vi Tillhör gruppen I1a2a1b1a

 

Vi representerar en gammal gren av invandringen till Västeuropa med spridning från nuvarande Frankrike till Skandinavien och sedan tillbaka till Central- och Östeuropa.

 

Läs vidare här >>>>>

 

Vår vikingahövding i österled

schackMutationen I1-BY2580 visar att vi hade en anfader på 950-talet e.kr. som enbart hade ättlingar i Ryssland. Den personen var troligen med i de vikingaflottor som anslöt sig till varjagerna i öster.

Vi är den närmaste svenska släktingen till den ryska nobla familjen Vorontsov

 

Läs mer om vikingarna. >>>>

 

Vårt 10 000 åriga ursprung

InlandsisenVår test visar att vi har påverkats av de tre invandrarvågorna inligt följande:

50% av jägarna
36% av bönderna
14% av metall/herdarna

 

Läs vidare om vår ursprung >>>>

 

 

Apendix

 

 

 

 

 

 

© Familjen Carlson. Webbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se