Familjen CARLSONS släktkrönika

Risträsk den 14/8 1895
  
                                   ”Min Lilla Älskling!

Nu skall jag försöka att gifva dig några rader, fast det blir nog inte så många men det är lycka att du är int van att få så långa bref av mig.

Albina Helena i sjuksköterske uniform. Bilden är tagen omkring 1895, ej senare än 1897 då hon gifte sig med Farfar. Efter giftemålet var hon tvungen att sluta som sjuksköterska.

Farfars brev till Albertina
Se origanlbrevet >>>>>

Jag f år nu först och främst tacka för brefvet Och Boken det var mycket välkommet,
O vad jag är glad att jag få bref af dig, ja det är mitt enda nöje jag ha här i min ensamhet, jag lef så lugnt och stilla att …(brevet skadat) ..
Jag se att du hade nog trefvligt på din ledig tid
Och det tro jag nog för då man skall vara så inskränkt hela året om så nog måst den fria vara en ljufvlig tid, du sägär att jag skall få låta bli så läng som jag ha hjärta till, att skrif till dig, men vet du att skall jag göra efter mitt hiertas behag så då blef det int nå annat än katra på (gno på) och skref till dig till lill dator Ong (lilla arrendator unge), ja att för de minstonne en gång för var dag, nej nog få jag kus (krama) ihop mitt hjertas behag och försök och se glad ut ändå.
Du skämtar och säger att den 24 (augusti) så skall jag komma till stan, men som jag nu tyck så kan jag int låta bli så rysligt men det är som hålen det få nog låf att gå nån dag om sänder det fick låf att gå i fjol somras då det var hela 8 månader, men tänk dig om det skull bli så läng ja då tro jag att alt hopp var förbi jag tyck nu nästan skall håll på vara glömt af dig lill Ong (lilla unga),  
Ock nu tänk jag att det skall vara barra 8 veckor och då är det en skillnad mellan veckor och månader  
Du undrar hur jag skall synas i mitt arbete om jag är lik Påve eller Präst, men int är jag så förfärligt ifrig att jag bli så rysligt omändrat, jag ha nu än 14 dagar sysselsatt med att slå och bärga hö, för det är nog roligare att få byt om arbete för eljest bli man så less,  
nej nu skall jag sluta för den här gången.
Lef innerligt väl Och tänk nån gång på din trogna Karl

Hälsa flickorna så mycket

Adjö min Ong,
välkommen med ett bref igen.

 

 

 

 

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se