Familjen CARLSONS släktkrönika

Sikeå Hamn

Stuvare Karlsson
Stuvare Karlssons kåk >>>>>

Utskeppningshamn för Bruket >>>>>
flygbild över hamnen
Hamnenområdet >>>>>

Upplag av plank "karduser" >>>>>

Haveri 1954 >>>>>

>>>>>

>>>>>

>>>>>

>>>>>

Silltunnor från Robertfors >>>>>

>>>>>

M/S Reykavik >>>>>

M/S Pappelera >>>>>
arti bild av hamnen
Slättoppad skonare i hamnen >>>>>
   

Sikeå hamn
Den 3/11 1758 erhöll brukspatronerna Robert Finlay och John Jennings, bergskollegiums tillstånd att i byn Edfastmark invid Rickleån anlägga en masugn för tackjärn. Anläggningen uppbyggdes åren 1759 - 1760 och döptes till Robertsfors efter den ene av grundarna. I slutet av maj eller början av juni 1759 anlöptes Robertsfors Bruks lastageplats vid Sikeåfjärden av en eller flera skutor som bl.a. medförde yrkeskunniga arbetare till det nya bruket från ägarnas anläggning i Forsmark. Året därpå (1760) tillkom en brygga vid lastageplatsen i Sikeåfjärden.

Verksamheten utvecklades och väg byggdes ner till hamnen. Senare kom andra verksamheter till stånd. Under vintern 1811 - 1812 byggdes det första fartyget, barkskeppet Oscar. Efter att ha varit nedlagd under första delen av 1830-talet återupptogs skeppsbyggeriverksamheten igen om hösten 1834. Ett sista bygge vid Sikeå skeppsvarv genomfördes vintern 1885 - 1886 av ett skonertskepp om 316 ton och som vid sjösättningen sommaren 1886 döptes till Hermes. År1887 såldes Bruket till familjen Kempe. För att förbättra transporterna anlades år 1875 en järnväg, vilken till en början drogs av hästar men 1889 inköptes ett ånglok som tog över transporterna. Senare kom elloken. Det blev Sveriges första elektriska smalspåriga järnväg. Under Kempe-eran ökade utskeppningen av massa och trävaror främst till England.
År 1906 tog vår farfar Carl Johan Carlsson över stuveriet vid Sikeå hamn. Han basade även över stuveriet vid Kräkånger och Lövånger.
Sonen, vår farbror Sante Carlsson tog så småningom över driften.

Aista stuveri basenSante Karlsson blev den sista stuvarbasen i Sikeå hamn. Karlsons stuveri hade då varat verksamt i 3/4 sekel. Här ses Sante på sista båten 1973. Båten hette Claudia och lastade virke direkt från kaj.
Därmed var stuveriepoken i Sikeå hamn avslutad.
Se större bild av Sante

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se