Familjen CARLSONS släktkrönika

Antavlan Bure-ätten börjar i slutet av 1300-talet. Den startar med Herse i Bureå, som - enligt den DNA-forskning som bedrivits - är trolig fader till minst två bröder; den ene är ”Olof den gamle” den andre är okänd.

Antavlorna Sikeå anor och Rickleå anor startar i andra delen av 1500 -talet. De startar strax efter Gustav Wasas död Då den svenska stormaktstiden tog sin början. Sverige blev en stormakt under 1600-talet med besittningar runt Östersjön. Den allra största delen av befolkningen var emellertid bönder och fattiga. Speciellt gäller det Westerbotten (nuvarande Norr- och Västerbotten). Där fanns bara en befolkning på drygt 20-30.000 invånare utefter kustremsan. Krig, pest och hungersnöd var ständigt återkommande. Mellan 1611 och 1721 var 72 av dessa krigsår. Livet var ett leverne i arbetsamhet och förnöjsamhet som kyrkan uppfostrade till, tillsammans med patriarkalism, laglydnad och underdånighet. (Se vidare under Sikeås historia). Båda antavlorna har sidolinjer till både vår mor Sonja och far Sven och går ihop med gemensam släkt i slutändan. Antavlan Rickleå anor har en rak släktlinje i 10 led av far – son generationer från Per Eriksson (1500-talet) till Sven Carlson (1990-talet). Denna del av släktforskningen som rör den raka faderslinjen är DNA säkrad ner till Per Andersson Kraft (1654-1740).

Kvinnoanor. Den grenen börjar med vår mormors mormors mormors mormors mormors mor Karin Nilsdotter (födelseort okänd; född före 1620) Elva generationer. Denna gren är DNA – säkerställd ner till nionde generationen (Margareta Matsdotter 1665-1739). Hennes mor och mormor är troligen också äkta anor.

Man kan av kartorna se att det svenska riket expanderade. Under 1300-talets början hade man nått upp till Norrbygda. Ume och Bygda betalade skatt till kyrkan 1314. Efter Nöteborgsfreden 1323 med ryssarna genomfördes en expansion för att legitimera en svensk suveränitet där några fasta gränser inte var helt klarlagda. Även den katolska kyrkan och stormän från Hälsingland bidrog till en kombination av kristnande och territoriell utvidgning med tillåtelsen 1327 att exploatera landet mellan Skellefteå och Ule älvar. Integreringen av bygderna runt Bottenviken innebar ny bondebefolkning, etablerandet av socknar, ny lagstiftning begynnande penningekonomi med marknadsplatser och handel mot Stockholm.
     
  Kartan visar Sveriges gränser i mitten på 1200-talet.
Se större karta
  I mitten av 1300 talet var Skånelandskapen och Norge förenade med Sverige i en personalunion under kung Magnus Eriksson och hans son Håkan.
Se större karta
 

Båda kartorna är ur Dick Harryssons bok Jarlens sekel

© Familjen Carlson. Webbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se