Familjen CARLSONS släktkrönika

Sikeå Bys Historia


För att förstå förutsättningarna och möjligheterna att bygga och bo i området kring Sikeå måste vi gå bakåt i tiden. En naturlig tidsgräns utgör det faktum att landet en gång var täckt av inlandsis som under årtusenden hade pressat ner landetmassorna.

Ungefär 5000 år före Kristi födelse (f. Kr.) låg stranden efter norrlandskusten c:a 120 meter högre än idag. Då existerade inte ens Sikeåberget som en ö.

Ungefär 1000 år f. Kr. var havsnivån c:a 35 högre än dagens. Vid den senare tidpunkten tränger vikar in i landet till Robertsfors. Då var berget en ö.

Större bild
Vid Kristi födelse finns en stor vik vid det som vi nu kallar byn Sikeå. Sikeåberget var det mest framträdande i området.

Större bild


I de olika tidsavsnitten som vi har delat upp Sikeås historia i, vill vi visa på byns förutsättningar och de förändringar som skedde

Under brons- och järnåldern bodde förmodligen inte så många i Sikeåområdet inte minst pga den svårtillgängliga kusten. Efterlämnade rösen finns på Sikeåberget. Den jägar -och fiskarkultur som fanns vid kusttrakterna under bronsåldern visar anknytningar österut mot kulturer i norra Ryssland. Färre fornlämningar förekommer under järnåldern. Klimatet förändrades med ett kallare klimat som började under 500-talet. Den befolkning som fanns verkar ha varit fåtalig.

En mera etablerad jordbrukande befolkning med åkrar nedanför och runt Sikeåberget har inte varit möjlig förrän under medeltiden. Katolska kyrkans och Svenska kungarikets framväxt i bygden finns belagda för 700 hundra år sedan. Digerdödens härjningar under 1300-talets senare hälft vet vi lite om men genom integreringen i riket bör den även ha spridits till bygden.

Genom Gustav Wasas ”skattskrivning” på 1540-talet får vi namnen på de första bönderna i Sikeå. Många forskare talar om det ”långa 1600-talet” när det gäller stormaktstiden. De menar att Wasatidens centralisering av statsmakten utgör en inledning och freden efter Karl den XII en avslutning. För Sikeås del var stormaktstiden en rad av tunga pålagor och utskrivningar av soldater med förluster av manfolk. Det försvårade försörjningen och krävde stora uppoffringar av byns lilla befolkning.

Sikeå var en liten oansenlig by med jordbruk och fiske som näringar fram till 1760-talet. Därefter skedde en språngvis förändring med begynnande industrialisering med nya näringar som följd av hamnen samt bruket i Edfastmark/ Robertsfors. Under de senaste 250 åren har det varit upp- och nedgångar i utveckling, men nutidens spirande optimism visar på en positiv framtid för Sikeå.
 
© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se