Familjen CARLSONS släktkrönika

Sven och Sonja Carlsons Sikeå anor

    Hans Olsson
Omkr. 1510 - omkr. 1561
 
             
    Olof Hansson
Senast 1530 - omkr. 1575
   
             
    Lars Olofsson
Slutet av 1550 talet - efter 1624
 
           
  Per Larsson 1595 - c:a 1660.    

1600
         
   

Lars Persson "Stor" 1617 - ca:1685

 
             
   

Anders Larsson 1659 - 1740

 
                 
      Lars Andersson Flank
1686 - 1734
 

1700
           
             
    Lars Larsson
1728 - 1805
    Malin Larsdotter
1712 - 1804
 
    Per Larsson Högmodig
1720 - 1773
     
    Ingrid Larsdotter
1756 - 1839
    Ingeborg Andersdotter
1735 - 1795
 
    Lars Persson Fredling
1749 - 1836
     
    Johan Olofsson
1796 - 1868
    Nils Johansson Stadig
1762 - 1792
        Per Larsson
1778 - 1855
   
            Maja Stina Nilsdotter 1791 - 1867  

1800
                 
        Anna Kristina Ediksdotter
1825 - 1892
 
        Per Persson
1828 - 1901
     
Karl Jakob Johansson
1840 - 1920
    Valfrid Andersson
1863 - 1942
 
      Ferdinand Pettersson
1857 - 1935
     
  Carl Johan Ludvig Carlsson
1866 - 1933
     
   
      Betty Pettersson
g. Andersson
1890-1970
Olof Andersson
1887 - 19
67

1900
             
Sven Carlson
1911-1991
Gifta 1937 Sonja Andersson
g. Carlson
1915-2003
   
                 

 

Underlagsmaterialet för hemsidan består av drygt 5000 namn.

Vi har här valt att begränsa oss till de släktgrenar som är intressanta för vår egen släkt.

I släktforskningen går rötterna för Sikeå ner till 1500-talet och är kopplat till släktgrenar som rör våra föräldrar Sven och Sonja.

 


Kartan visar kusten mellan Umeå och Lövånger från 1714
Se större kartbild

 

Under senare delen av 1500-talet var Sikeå en oansenlig by i Bygdeå socken. Ungefär 30–40 personer bodde där. Havsnivån/ strandlinjen låg under den tiden långt upp i byn. Den odlingsbara marken var således betydligt mindre och kunde försörja färre. Genom Gustav Wasas ”skattskrivning” Från 1540-talet får vi kunskap om de bönder som bodde i Sikeå vid den tiden.

Under 1600-talet var Sverige en stormakt. För Sikeå var den en tid av tunga pålagor och utskrivningar av soldater och förluster av arbetsför kraft. Det försvårade försörjningen och krävde stora uppoffringar av byns lilla befolkning. Krig, pest och hungersnöd var återkommande. Mellan år 1611 och 1721 var 72 av dessa 110 år krigsår. Häxprocesserna i slutet av 1600-talet berörde regionen väldigt lite tack vare vidsynta präster och landshövding.


Sikeå var en liten by med jordbruk och fiske som näringar fram till 1760-talet. Därefter skedde språngvisa förändringar med sjöfart, industrialisering och begynnande ny näringar tack vare hamnen och bruket i Edfastmark/ Robertsfors. Under de senaste 200-åren har det varit upp- nedgångar. Våra föräldrar flyttade ner till Mälardalen under 1960-talets Norrlands- och glesbygdskris. Och slutade där sina dagar. För vår mors del bröts därmed en släktkedja på 14 generationer boende i Sikeå.

© Familjen Carlson. Webbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se