Familjen CARLSONS släktkrönika

Sven och Sonja Carlsons Sikeå anor

    Hans Olsson
Omkr. 1510 - omkr. 1561
 
             
    Olof Hansson
Senast 1530 - omkr. 1575
   
             
    Lars Olofsson
Slutet av 1550 talet - efter 1624
 
           
  Per Larsson 1595 - c:a 1660.    

1600
         
   

Lars Persson "Stor" 1617 - ca:1685

 
             
   

Anders Larsson 1659 - 1740

 
                 
      Lars Andersson Flank
1686 - 1734
 

1700
           
             
    Lars Larsson
1728 - 1805
    Malin Larsdotter
1712 - 1804
 
    Per Larsson Högmodig
1720 - 1773
     
    Ingrid Larsdotter
1756 - 1839
    Ingeborg Andersdotter
1735 - 1795
 
    Lars Persson Fredling
1749 - 1836
     
    Johan Olofsson
1796 - 1868
    Nils Johansson Stadig
1762 - 1792
        Per Larsson
1778 - 1855
   
            Maja Stina Nilsdotter 1791 - 1867  

1800
                 
        Anna Kristina Ediksdotter
1825 - 1892
 
        Per Persson
1828 - 1901
     
Karl Jakob Johansson
1840 - 1920
    Valfrid Andersson
1863 - 1942
 
      Ferdinand Pettersson
1857 - 1935
     
  Carl Johan Ludvig Carlsson
1866 - 1933
     
   
      Betty Pettersson
g. Andersson
1890-1970
Olof Andersson
1887 - 19
67

1900
             
Sven Carlson
1911-1991
Gifta 1937 Sonja Andersson
g. Carlson
1915-2003
   
                 

 

Du kan läsa en beskrivande skildring om våra förfäders hårda liv med krig, svält och slit. Hela forskningsmaterialet består av ca: 6.000 personer. I stället för att ange ett stort antal namn väljer vi här att begränsa oss till de som vi tycker är intressanta för vår släkt och där vår mor och far har gemensamma anor.
Den antavla som går längst bakåt i tiden är den s.k. Bure-ätten som börjar i slutet av 1200-talet. De mest omfattande antavlorna börjar i andra hälften av 1500-talet med förfäder som är gemensamma för våra föräldrar. En fjärde antavla visar bara kvinnoanor, s.k. mor - dotter relation

 


Kartan visar kusten mellan Umeå och Lövånger från 1714
Se större kartbild

 

Vi börjar i 1600-talet med en anfader som haft betydelse för både Sven och Sonjas släkter. Rötterna går givetvis längre bak tex. Bure-ätten som går ner mot 1300-talet. Men det får bli ett annat kapitel. Vi startar i Rickleå i mitten på 1600-talet. Då var Sverige en stormakt med besittningar runt om Östersjön. Den allra största delen av befolkningen var emellertid bönder och fattiga. Speciellt gäller det Westerbotten (nuvarande Norr- och Västerbotten) den nordligaste delen av landet. Där fanns bara en befolkning på drygt 20.000 invånare utefter kustremsan. Krig, pest och hungersnöd var ständigt återkommande. Mellan 1611 och 1721 var 72 av dessa krigsår.
Genom de många krigen var fördelningen ogifta kvinnor tre gånger så många som ogifta män under många perioder. Livet var ett leverne i arbetsamhet och förnöjsamhet som kyrkan uppfostrade till, tillsammans med patriarkalism, laglydnad och underdånighet. Mose lag gällde vilket innebar att det t.ex. var belagt med dödsstraff att ha sexuella förbindelser utanför äktenskapet (men man kunde överklaga till Svea hovrätt och bli benådad). Häxprocesserna kom i slutet av århundradet även om de aldrig fick några större effekter i Västerbotten.

© Familjen Carlson. Webbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se