Familjen CARLSONS släktkrönika

Lars Olofsson 1550-talet - efter 1624


Lars står för hemmanet Sikeå 2. Han finns i tiondelängderna från 1579 och mantalslängden 1613-20 och 1622-24. Hans trolige far Olof Hansson finns nämnd för Älvsborgs lösen 1571. Själv finns han nämnd i ”sölfv”/ silver- skattelängden för Älvsborgs andra lösen 1613-18. Lars får nog, som relativt ung, ta över efter sin far som dör troligen i slutet av 1570-talet. Den nedgång i hemmanets avkastning, och som kan ses i tiondelängderna under Jon Olsson, finner vi inte under Lars Olofssons tid. Han har ungefär samma avkastning som kusinen till fadern Olof Håkansson och dennes son Nils Olofsson. Ibland är den högre. 
Man kan undra varför det finns en lucka för honom i mantalslängden omkring 1621. Om man studerar byarna i Bygdeå socken när det gäller mantalslängderna sker inte så få byten av ägare till hemmanen omkring 1620 och senare. I Flarken sker 3 ägobyten, Gumboda 4, Klinten 3 osv. En förklaring kan vara att uttagningarna även drabbade hemmansägare vid de mobiliseringar som skedde av Gustav II Adolf både 1621 och 1623 för krigen i Baltikum och Polen. Vid det senare tillfället skrevs var 10:e man ut i landskapet Västerbotten. Vi vet inte om det gällde Lars Olofsson. Vid det laget bör han ha varit för gammal. Vi vet inte heller om han dog 1625, eller om han av ålderdom överlämnade hemmanet till sonen Per.


 

 

 

 Bomärke för Lars Olofsson

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se