Familjen CARLSONS släktkrönika

Sven och Sonja Carlsons Bure anor


1300  
    Herse Bure
Slutet av 1300-talet
       
             

1400  
    Olof Heresson Bure
c:a 1400
       
             
    Olof Olofsson Bure
c:a 1430
       
             
    Anders Olofsson Bure
c:a 1460
       
             
    Herse Andersson Bure
c:a 1490
       

1500  
             
    Cecilia Hersedotter Bure c:a 1520       
             
    Mariet (Marjeta) Hansdotter 1558?-(1628)        
             
    Nils Mattson bonde,
c:a 1580 - efter 1658
       

1600  
             
             
Mats Nilsson, bonde
c:a 1630 - efter 1692
    Arvid Nilsson
gästgivare, Öjebyn
1622 - efter 1704
 
             
Elsa Matsdotter bonddotter1660     Karin Arvidsdotter
1677 -1757
 
             
Margareta Andersdotter bonddotter
1691 - 1759
         

1700
         
Malin Olofsdotter
bonddotter, 1721 - 1809
    Arvid Arvidsson, bonde
1709 - 1775
 
             
Christina Persdotter bonddotter, 1744 - 1809     Anders Arvidsson
Krögare, 1735 - 1795
 
             
Per Olofsson Fiskare
bonde, 1765 - 1808
    Anders Bergstedt
1780-1836
 
             
Cajsa Maja Persdotter
bonddotter, 1795 - 1837
         
         

1800
             
Olof Petter Persson
nybyggare, 1826 - 1856
    Anna B Anderdotter
1829-1909
 
             
Helena Margareta Olofsdotter
piga, 1849 - 1886
    Ferdinand Pettersson
1857-1935
 
             
Albina Helena Olsson
sjuksköterska, 1872 - 1922
    Betty Andersson
1890-1970
 
       
   

1900
           
Sven Carlson
1911-1991
  Sonja Carlson
1915-2003
 
             

 

 

 

 

 

 

Bure-ätten omfattar en släktgren från Bureå, nuvarande Skellefteå kommun. Vi är ättlingar till den troliga anfadern Herse i Bureå.I den omfattande DNA-forskning som bedrivits om Bure-ätten har kartlagts ett stort antal manliga säkra DNA-ättlingar. Därigenom har man kunnat verifiera en del av det material som Johan Bure tog fram omkring år 1600, men också förkasta en del. Den antavla som nu redovisas i forskningen anger Herse i Bureå som en möjlig anfader till grenarna efter ”Olof den gamle” och den som är anfader till Falmarksättlingarna.Herse i Bureå hade som nämnts minst två söner som har haft manliga ättlingar i många generationer. Den ena grenen följer ”Olof den gamle”.
I den har vi våra Bure-anor. Den andra DNA-grenen Falmarksättlingarna. Där ser vi f.n. inga anor så långt bak i tiden.


När det gäller den kvinnliga Bureättlingen Mariet Hansdotter

(f. 1558) som gifte sig med Matts Öndesson i Öndebyn, så följer vi den släkt-kronologi över Öndesläkten som K-O Åhman gett uttryck för i tidskriften Åtabak nr 2/2008.

 

Bakgrund

(Släkten Bure har frambringat flera i den svenska stormaktstidens kyrko- och lärdomshistoria framstående män, däribland den månglärde Johan Bure (latiniserat Johannes Bureus), en av 1600-talets portalfigurer. Han anställdes av Kung Karl IX som lärare för sonen Gustaf Adolf, och dessutom utsågs Bureus till både riksantikvarie 1609, Sveriges förste, och 1611-34 var han anförtrodd vården av Riksarkivet och konungens bibliotek, idag Kungliga biblioteket.) Ur Wikpedia.

 

Johan Bure företog 16001601 en omfattande resa i de norrländska landskapen för att inventera fornminnen. I samband med resan besökte han ett stort antal släktingar på mödernet, som han intervjuade om deras gemensamma ursprung från Herse (Härse) i Bure, från vilken Johan Bure skulle härstamma i sjunde led. Han utvecklade på grundval av detta omfattande släkttavlor av Bureätten

Den kände Bure-kännaren Urban Silkeborg har kunnat visa i sin forskning att släktuppgifterna för den tid det finns skriftliga källor, är trovärdiga.© Familjen Carlson. Webbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se