Familjen CARLSONS släktkrönika

Olof Olofsson

Olof var född omkring c:a 1400 i Bureå. Han hade 2 söner och 9 döttrar och bodde på sin faders gård. Den låg söder om älven och enl. Bureus ägdes den av Olofs bror Anders.
Olof hade en syster Anna Olofsdotter Bure (1421-) som blev gift 1444 i Umeå med Anders Claesson Grubb (1421-). Två högstatussläkter i Wästerbotten Bure och Grubb med lagmän och hövitsmän i sina släktled går här samman genom det traditionella sättet att låta sina barn gifta sig med varandra.
Se vidare om ätten Grubb/ Grubbe under Anders Olofsson Bure. >>>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se