Familjen CARLSONS släktkrönika

Anders Olofsson Bure


Anders var född omkring 1460 i Bureå. Vi vet inte speciell mycket om honom.


Ätten Grubb/ Grubbe


Ingemar Claesson Grubbe var född 1368 i Köpenhamn. Han var adlig, borgare och handelsman. Han köpte ett gods utanför Umeå omkring 1380 och kallade det Grubbe gods. Det var emellertid långt innan Umeå stad var bildad (det första försöket 1588; stadsprivilegier 1622). Det var också strax före bildandet av Kalmarunionen (1397) mellan Danmark, Sverige och Norge, där Danmark var den ledande nationen.
Ingemar Grubbe hade en son Claes (1390-), en sonson Anders Grubb (1421-) Denne var gift med Anna Olofsdotter Bure (1421-), som nämnts under Olof Olofsson Bure. Anders och Anna fick en son Per Andersson Grubb född omkring 1445 - som blev underlagman och birkarl.  
Deras sonson Anders Persson Grubb (1470 - 1543) blev underlagman, birkarl och fogde över Lappmarken. Han var gift med Mariet Jakobsdotter Bure (1473-1529) vars far var ”Jakob lagman” och kusinbarn till Anders Olofsson Bure. Anders Grubb blev adlad av Gustav Wasa den 22 oktober 1526 som Grubbensköld.
Man kan ana ett samband med att dottern Anna Andersdotter Grubb (1501 - 1559) gift 1520 med Lars Olofsson Björnram född 1490 i Söderköping, död 1572 i Norrarla. Denne Björnram var hövitsman och slog danskarna i Västerås 1521 i Gustav Wasas befrielsekrig mot Danmark och upplösning av Kalmarunionen. Han adlades också och blev sedermera fogde i Norrland och underlagman i Westerbotten.           

Hövitsman

Hövitsman är en titel på militära befälhavare av olika rang

 

Lagman
Lagman är i äldre tid den främste ämbetsmannen inom landskapet, senare en tjänstetitel inom domstolsväsendet. Lagmannen var domare och ordförande såväl på det s.k. landstinget som på lagmanstingen som hölls i varje härad. Hans ämbetsområde benämndes lagsaga.

 

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se