Familjen CARLSONS släktkrönika

Karin Arvidsdotter 1677 – 1757 bonddotter

 

Hon var född i Öndebyn Bygdeå socken som näst yngsta dotter. Hon läste 1789 med omdömet att hon kunde läsa i bok och läsa hela katekesen. Hon gifte 1707 med Arfved Jöransson (1688 – 1721) från Rickleå. Han var son till en av de största bönderna i Rickleå. I domboken 1722 stämde Simon Sandman bl.a. Arfvid Jöranssons änka hustru Karin… I dödsboken skrevs om Karin: Hemma tills 1706 då hon vistades i Skinnarbyn och gifte sig med Arfved. Haft 6 barn, 4 söner och 2 döttrar, 2 söner döda. Haft god hälsa merendels--- av styng begrovs—80 år.

.   

 

 

 

 

 

 

     

 

 

           

 

 

 

 

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se