Familjen CARLSONS släktkrönika

Olov Hersesson Bure


Johan Bure har i sin släktkrönika antecknat följande: Bureå uti Norrbotten (gemensamt namn för både Väster- och Norrbotten) är en by, som i åttonde led från Olof Hersesson, som där först var född och senast satt ensam (bonde), är så utvidgat att där bor åtta grannar, alla av ägorna välbehållna -----
Bure kloster instiftade Herse och började bygga på en holme uti Bure älvmynning. Det blev av hans son Olof fullbordat. Där voro 14 bröder förutom abboten. Byggningen var helt av trä. Källaren synes ännu, i vilken står höga granskogen (1601). Klostret haver haft många gångar och kosteliga våningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Herses son ”Oloff Härsseson, som besatte sin faders gård Bure, men Fale hans broder fick sin faders fäbodar, och bygde der, kallade thet Falamark, (nuvarande vid Skellefteå flygplats)  ther nu boo Sexton grannar, som alle af honom komne äro ----thenne Oloff kalla de Gamble Oluff. Han upbygde Bura Kloster på en holma uti Bura Åminne.” (Släktforskarnas årsbok 1996).

 

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se