Familjen CARLSONS släktkrönika

Arvid Arvidsson 1709 -1775, bonde

Arvid var född i Rickleå Bygdeå socken och läste 1723. I domboken 1730 24/9 stod: ”Ogifta drängen Arfvid Arfvidsson i Rickleå och qvinnopersonen Malin Jonsdotter uti Korssjön med varandra köttslig beblandelse plägat och ett piltebarn rådd blivit….fött uti december månad 1730 barnet lever ännu…” Enligt en sägen lär hans fader ha gett honom stryk för detta. Men det är fel eftersom fadern Arvid Jöransson troligen dog före 1722. Det finns ett domstolsprotokoll från 1722 där hans hustru Karin benämns änka. Pigan dög tydligen inte till äktenskap med storbondens son, utan där kom en barndomskamrats dotter in. Arvid gifte sig 1732 med Malin Andersdotter (1712-1793) från Sikeå. Malins fader (se Anders Persson) och Arvid växte upp tillsammans i Rickleå. Malin och Arvid fick 12 barn; varav sex pojkar och 3 flickor levde till vuxen ålder. Arvid övertog hemmanet 1746. I bänklängd från 1762 hade Arveed Arwedsson bänkrad 10 i Bygdeå kyrka (av drygt 20 rader; ju högre status desto längre fram).

  

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se