Familjen CARLSONS släktkrönika

Anders Arfvidsson (1735-c:a1795), Mormors farmors farfar.

 

Anders var Malins Andersdotters näst äldste son. Han föddes i Rickeå. Vid vigseln 1771 med Catharina Zackrisdotter (1750-1808) var båda vid Robertsfors bruk. Catharina (Karin) dog i Kålaboda. Anders flyttade till Sikeå 1782/3 där han övertog hemmanet Sikeå 5 (samma hemman som Anna Persdotter bodde på. Anna var farfadern Anders äldsta syster). Han innehade Sikakrogen 1785-88. Den 16 februari 1797 finns ett anläggningsbeslut om ett kronobygge (nybyggen på kronoskog) vid Ståbäcken, väster om E4:an mot Jomark med Anders Arvidsson, Sikeå, som anläggare. Även om beslutet kommer närmare 2 år efter hans död kan ansökan och förberedelserna startat innan dess.

 

 

 

 

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se