Familjen CARLSONS släktkrönika

Herse Bure.

Den senast DNA-forskningen som gjorts på Bureätten visar med mycket stor sannolikhet att Herse existerat som fader till två barn Olof och Fahle. DNA-forskningen bekräftar därmed den antavla som Johan Bure nedtecknade från 1600/01 verkligen stämde.

Det heter att Herse gick med silverskenor och silverbälte. Var en mycket god säljägare. Under en vistelse i Lövånger? (andra anger Bura träsk) blev han mördad av Kåsböleborna. Mördarna steglades på avrättningsplatsen på Kallholmen (ligger i nuvarande Skelleftehamn, mitt emot Bureå över vattnet). Han ska ha börjat anlägga klostret i Bureå.
.


 

 

 

 

 

 

 

 

Originaltext

”Hersse gick med silfskenor och silfbelte, han war en mächta god Siäla karl, han brukade Myndrick och Myndstång. Somliga kallade honom derföre Abboten i Bure, att han en mächta Lärd och wijs man war. Hr Ragwald i Löfånger säges hafwa honom jordat i Löfånger kyrkia, the honom mördade, säijes derföre fått Kåsa nampnet, att de honom falskeligen bödo till gäst. Samme Kåser steglades på Kallholmen.”

Detta är troligen omtalat (år 1600/01) för Johan Bure av bonden Anders Olsson i Bureå, som anses sig härstamma från Herse. Men sakinnehållet kan inte verifieras. (Släktforskarnas årsbok 1996)

Myndrick och myndstång åsyftar den typ av båt och redskap som användes vid säljakt.

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se