Familjen CARLSONS släktkrönika

Herse i Bureå.

Den senaste DNA-forskningen som tagits fram om Bure-ätten visar att Herse troligen varit fader till två söner. DNA-forskningen bekräftar därmed en del av de nedtecknade anor som Johan Bure gjorde 1600/01. 

 

 

 

 

 

 

 

Originaltext

”Hersse gick med silfskenor och silfbelte, han war en mächta god Siäla karl, han brukade Myndrick och Myndstång. Hr Ragwald i Löfånger säges hafwa honom jordat i Löfånger kyrkia, the honom mördade, säijes derföre fått Kåsa nampnet, att de honom falskeligen bödo till gäst. Samme Kåser steglades på Kallholmen.”

Detta är troligen omtalat (år 1600/01) för Johan Bure av bonden Anders Olsson i Bureå, som anses sig härstamma från Herse. Men sakinnehållet kan inte verifieras. (Släktforskarnas årsbok 1996)

Myndrick och myndstång åsyftar den typ av båt och redskap som användes vid säljakt.

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se