Familjen CARLSONS släktkrönika

CARL Johan Carlsson (1866-1933). Farfar.

CARL föddes i Risträsk och var son till Karl Jakob Johansson(se Karl Jakob). Han gifte sig 1897 Albina HELENA Olsson (se Albina Helena).
Enligt muntliga uppgifter mötte han Helena på lasarettet i Umeå när han låg inlagd där och hon var sjukvårdsanställd. I ett kärleksbrev ( Se Brevet)som han skrev till Helena framkommer att de kände varandra och träffades åtminstone redan 1894. När brevet skrevs i augusti 1895 var Carl hemma i Risträsk och hässjade och ladade hö.
I hans dödsruna kan vi läsa följande:
”Han verkade under en följd av år som bryggare, då han tillsammans med sin broder drev ett svagdricksbryggeri i Sikeå. Detta nedlades emellertid, och år 1907 började Carlsson som stuvare i Sikeå, sedan den där en tid verkande kooperativa stuveriföreningen gjort fiasko. De dramatiska händelser, som utspelades när denna förening låg i själatåget, avskräckte säkerligen de flesta från stuvarebefattningen. Carlsson var emellertid en handlingens man.
Han tog sin chans, och under hans lugna, insiktsfulla ledning har stuveriarbetet i Sikeå sedan dess försiggått utan störande intermezzon mellan arbetare och arbetsgivare. Med Carlsson bortgick en samvetsgrann, hjälpsam och sympatisk person, en vänfast kamrat och en allmän aktad och avhållen arbetsledare. Han hörde ej till dem, som vilja synas utåt, utan ställde helst sin egen person i skymundan. Men säkerligen har han genom sin nästan obegränsade hjälpsamhet mot sina medmänniskor gjort sig mera känd och omtyckt i vida kretsar än han skulle ha blivit, om han deltagit i  det kommunala och politiska livet. Den bortgångne lämnar ett stort tomrum efter sig. Minnet av hans lugna, glada ljusa personlighet skall länge leva i den
bygd, där han verkat. Frid över hedersmannen C.J.Carlssons minne!” 


Se större bild >>>>>

Det här var en gång stuveriets högkvarter. "Stuvar Karlssons kåken oppi bergé" sa sikaborna. Granterat insynsskyddad 60-70 meter ovanför kustlandsvägen. Se större bild >>>>>

 Farfar Carl Johan Carlssons familjegrav.
Bilden är tagen ung. 1985 innan gravplatsen mitt i samhället flyttades någon kilometer utanför Robertsfors
>>>>>

 

 

 

 

Carl levde efter sin hustruns död vidare med hushållerska och några hemmavarande barn hos sig. En av sönerna var Sven.
En moster till Sonja var hushållerska hos Carl.

 


Farfar omgärdad av:
Från vänster Birgit, Farfar, Gertrud och Sven i solgasset nedanför huset på "Berget" >>>>>


 

 

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se