Familjen CARLSONS släktkrönika

Karl Jacob Johansson (1840-1920). Farfars far.

Karl Jakob

 

Karl Jacog föddes i Risträsk son till Johan Olofsson.
Han delade hemmanet med son bror Johan Petter, som 1866 flyttade till Sävar och blev nybyggare. J P återvände till Risträsk men bara som arrendator till Risträsk 2. Karl och J P:s hustrur var systrar. År 1869 finns upptaget en grovbladig såg i Risträsk. Den var säkert anlagd långt tidigare. Karl anges ha varit byapredikant i Risträsk. Han var gift med Maria Birgitta Johansdotte (Se Maria)

Risträsk. Se karta >>>>>

Enligt uppgifter från barnbarn till Karl Jakob var han starkt religiös. Han var bypredikant i Risträsk. Under den tid han levde genomgick det religiösa livet stora förändringar i de Norrländska bygderna. Kring 1815 var Anders Rosenius kommunister i Nysätra församling. Anders var ett andligt barn av nyläseriet och gav upphov till en väckelserörelse och EFS, evangeliska fosterlandsstiftelsen. Läseriet var starkt kritiska av kyrkan och prästerskapet i deras religiösa predikningar och handlande. Enligt Bygdeå sockens historia stannade väckelserörelsen i det närbelägna Bygdeå under kyrkans hägn, ---"ansad och vårdad av nitiska präster"---.
I ämbetsberättelsen 1867 från kyrkoherden i Bygdeå omtalas att ---"här förekom mindre dryckenskap än i andra socknar, däremot måste medgivas att otuktssynder, nattvandringar, skoj och dans under sabbatsdygnet i några byar utövas och det tredje budet (du ska helga vilodagen) i Herrens lag fräckt överträdes. Detta måste nog till en del tillskrivas de många sjömän av olika nationaliteter"---.

Karl Jakob var vid det tillfället 27 år och det var ett år innan sonen Carl Johan vår farfar föddes. Vi vet inte när Karl Jakob började verka som bypredikant, men inget tyder på att han var en predikant som fanns utanför "kyrkans hägn". Sonen Carl Johans (se Carl Johan) religiösa påverkan från hemmet och grubblerier  finns omnämnts lite i brevet (1894) till blivande hustrun Helena. citat:--- "Du undrar hur jag skall synas i mitt arbete om jag är lik Påve eller Präst"---. (Se brevet).
Farfar Carl Johan kom senare i livet att arbeta med sjömän i stuveriet i Sikeå och han lede nog ett mindre religiöst liv där än i födelsehemmet i Risträsk.

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se