Familjen CARLSONS släktkrönika

Anders Larsson 1659 – 1740

 

Anders läste 1670 med omdömet att han klarade 1:a stycket i katekesen, med någon förklaring. Han stod för Sikeå 2, 1691. Han finns i mantalslängden 1686, 1694-1704. Dombok 1693 Ängesbyte mellan Anders Persson Sikeå och Erik Larsson dito bör återgå då sonen Anders Larsson nu hemmanet åbor…
Han var rotehållare för rote 39, Sikeå. År 1695 Lejde Anders Larsson Nils Olofsson Lustig som soldat. 
Anders var gift två gånger. Första gången med Malin Olofsdotter. Med henne fick han fem barn. Omgift i Brände med Anna Jonsdotter 1670 – 1741. Hon läste 1681 vid midsommartid. De fick sonen Per Andersson född 1719. Både Anders och hans andra fru Anna dog under en tid med krig mot Ryssland och därtill svagår och hungersnöd (1739-43) med behov av hjälpleveranser från södra Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se