Familjen CARLSONS släktkrönika

Brita Greta Nilsdotter 1811(-07-20) - 1893(-03-24).

 

Brita Greta föddes i Graffors, Sävar, dotter till Maria Christina Persdotter (se Maria Christina).
Hon gifte sig den 7 december1834 med Johan Samuelsson (1806-1885). Han var oäkta barn och föddes i Umeå landsförsamling. Det finns en legend om honom att han skulle vara son till Karl XIII. Modern var regementskocka och ursprungligen från Finland. Hon följde säkert med den retirerande svenska armen och stannade i Sverige efter kriget 1808-09. Andra rykten gör gällande att fadern var rysk general. Här blandar man förmodligen ihop 1809 års krig med Johans födelse men den är ju flera år tidigare. Det finns heller inga belägg att Karl sedermera den XIII skulle ha besökt Norrland 1805. Johan var sågdräng 1831 vid Sävar såg och dräng 1832 i Gunnismark. Han flyttade till Gravmark 1833.

 

 

 

 

 

 

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se