Familjen CARLSONS släktkrönika

Malin Andersdotter (1712-1793), Mormors farmors farfars mor

 

Malin Andersdotter (1712-1793).Anders Perssons äldsta dotter. Hon föddes i Sikeå och läste 1723. Hon gifte sig omkring 1732 med Arvid Arfvidsson (1709-1775). (Med Arvid kommer vi in på Bureätten och dess anor.) Han hade en son Arvid 1730 med pigan Malin Jonsdotter från Korssjön. Enligt en sägen lär hans fader ha gett honom stryk för detta. Men det är fel eftersom fadern Arvid Jöransson troligen dog före 1722. Det finns nämligen ett domstolsprotokoll från 1722 där hans hustru Karin benämns änka. Pigan dög tydligen inte till äktenskap med storbondens son, utan där kom en barndomskamrats dotter in. Malins fader (se Anders Persson) och Arfvid växte upp tillsammans i Rickleå. Malin och Arvid fick 12 barn; varav sex pojkar och 3 flickor levde till vuxen ålder. Arvid övertog hemmanet 1746. I bänklängd från 1762 hade Arveed Arwedsson bänkrad 10 i Bygdeå kyrka (av drygt 20 rader; ju högre status desto längre fram).

 

 

 

 

Hemmanet Rickleå 4 (5/16 mantal) var en av de största gårdarna i Bygdeå under slutet av 1500-talet och ansågs säkerligen vid tiden för giftermålet som en av de mera betydande i Rickleå. Den har till dags dato gått i arv i rakt nedstigande led i över 500 år. Nu ägs det av Erik Andersson, som också bor på hemmanet.

Malin levde på ett stort hemman, som hade tjänstehjon, dvs. drängar och pigor. Det fanns en tjänstehjonsstadga från 1723 som reglerade hur många man fick ha. På ett hemman fick man inte ha mer än två vuxna och en halvvuxen dräng och lika många pigor. Dessutom skulle man räkna in hemmavarande barn bland drängarna och pigorna. Om barnens antal överskred det tillåtna antalet drängar och pigor skulle bonden inte få anställa någon alls. År 1737 bestämdes att inte mer än en son och en dotter utöver det tillåtna antalet fick sysselsättas hemma. Fanns det ytterligare barn i arbetsför ålder skull de tjäna hos andra. Men det ändrades 1747 då bonden själv fick bestämma hur många barn han ville behålla på gården. Bestämmelsen från 1737 berörde troligen inte någon av Malins barn då de var för unga.
Lönen reglerades också i legostadgan. Den bestod av mat, husrum, lite kläder och ett ringa belopp i kontanter, i regel dubbelt så stort för drängar som för pigor. I regel betalades både drängar och pigor mer än det reglerade kontantbeloppet.

 

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se