Familjen CARLSONS släktkrönika

Olof Persson (1701-1778), Farfars mormors mormors farfar

 

Olof Persson (1701-1778). Per Krafts näst yngste son. Han föddes i Rickleå.
Han köpte Jomark 1 år 1725 och sålde 1736 till brodern Hans och övertog Jomark 2. Hemmanet var 2 tunnland stort. Olof gifte sig 1724 och fick fyra barn tillsammans med Karin Gabrielsdotter (1698-1783). Hon var från Klintsjön.

Hans Persson (1703-1759). Per Krafts yngste son. Han föddes i Rickleå. Hans köpte Jomark 1 av brodern Olof år 1736. Det var 3 tunnland stort. Han gifte sig med Margret Persdotter (1698-1783) och fick 6 barn. Den äldste sonen drunknade och den näst yngste Jonas Flark gick ett grymt öde tillmötes. Läs mer om ödet på Catharina Persdotter.

 

 

 

 

 

 

 Byn Jomark ligger någon mil NV om Sikeå, utefter Ståbäcken upp mot dess källflöden. Det var inte några nybyggen som bröderna Olof och Hans Persson tog över utan byn fanns redan 1539 med en bonde. Koloniseringen kan ha skett från Sikeå utefter den fiskrika(?) Ståbäcken. I Sikeå finns brodern Anders Persson och någon mil NO finns en annan broder Per Wippa i Ånäset. De bodde således nära och man kunde hjälpa varandra. Hemmanet i Jomark var förmodligen mera utsatt än de andra.

Det finns noteringar om tvister om hemmanet i Jomark i domstolsprotokollen. Olof gifte sig 1724 och i domboken 1725 6/9 står –”Olof Persson ifrån Rickleå lät uppbjuda första gången det hemman i Jomark som (ägaren) Tore Andersson och hans hustru uppdragit åt honom”--. Domboken 1726 23/8 –”L O Frisk från Ytterklinten kärande till Olof Persson i Jomark (svarande) ang. det hemman som den senare åbor” – där Frisks hustru är Tore Anderssons systers dotterdotter. Frisk ifrågasätter något kring hemmansaffären. Tore Andersson dör omkring 1729 och hans hustru senare, så det kan inte vara någon arvstvist. En förklaring finns möjligen i domstolsprotokollet den 16 mars 1732. –”Anders Persson i Webbomark inbörda dess hustrus farbroders avlidne Tore Anderssons arvshemman om 2 tunnland i Jomark som obördige mannen Olof Persson nu besitter—att han förmälte Tore Andersson och hans hustru den 18 november 1704 tagit emot föda och skötsel till döddagar av Olof Persson”--- . Ett ifrågasättande av Anders Persson som gifte sig 1723 med Tore Anderssons brorsdotter. Men här finns en ekonomisk koppling mellan Tore Andersson (gamle ägaren) och Olof Persson (nye ägaren) som kan ha lett till övertagandet av hemmanet. Om det är en överenskommelse från 1704 så kan det inte vara Olof som står bakom den utan det måste vara Olofs far Per Kraft, då Olof bara var 3 år vid tillfället.

 

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se