Faderslinjen, DNA

Vi Tillhör gruppen I (I1a2a1b1a mera korrekt)

DNA trädet för manliga Y-DNA.
(Haplo-)gruppen I har muterats relativt tidigt i evolutionen. Mutationerna går mycket snabbare hos männens DNA än de kvinnliga mitokondrierna. Man räknar med att det uppstår mutationer ungefär var tredje generation (dvs. efter omkring 100 år).
Vi representerar en gammal gren av invandringen till Västeuropa med spridning från nuvarande Frankrike till Skandinavien och sedan tillbaka till Central- och Östeuropa.

Se större bild >>>>>

(Ur Sjölunds bok 2015)

 

I-M253 grenen

Vi utgår från en grov gren (I1-M253). Mutationen M253 uppkom hos en man under bronsåldern och finns hos fyra av tio svenska män.

Vi följer vidare grenen M253 och via mutationerna Z58, Z59 och Z60 ned till L1302, enligt bilden ovan.

Se större bild >>>>

Tidsmässigt kom mutationen som skapade L1302 till under romersk järnålder ung. 150 år e.kr

 

Ur Peter Sjölunds bok Släktforska med DNA

 

 

I-L1302 trädet

 

Peter Sjölund har gjort nedanstående DNA-palett över L1302. Det är ett resultat av det arbete som bedrivs i det sk. I1-L1302 projektet, där vi ingår. Den är resultatet av mäns Y-DNA tester i Sverige och utomlands. Paletten kommer att förändras successivt ju fler som Y-DNA testar sig.

Vår manslinje finns utefter grenen BY126 och BY548.

Se större bild >>>>

Tidsmässigt uppstår mutationerna möjligen under vikingatid.

I boken Bojs/Sjölund anges att en mutation I1-L1301 uppstod hos en man omkring 200 år f.kr. och att han bodde vid Vänern. Tretton generationer av söner och 400 år senare, 150 år e.kr. uppstod mutationen I1-1302 . Den mannen levde längre uppåt landet visar DNA resultaten. Han måste ha varit en mäktig och dominant eftersom han fick så många efterlevande. Han är anfader till 40% av norrlänska män.

Att områdena Ukraina och Ryssland ingår i L1302 kan ses som resultat av vikingafärderna som ”svenskarna” gjorde ner mot Kiev och Miklagård (Konstantinopel/ Istanbul).

Se vikingarna i österled.>>>>>

<<<<< Retur till förstasidan

Resultat av vår forskning

Tack vare fler testade från Sverige har vi uppnått samma goda resultat, som moderslinjen, när det gäller att möta pappersforskningen med utfallet av vårt DNA. Nu finns en DNA-säkrad koppling – genom vår fyrmänning från Uppsala - till Per Andersson Kraft (1654-1740). Den har verifierats av FamilyTree

DNA och Skellefteåprojektet.

 

Den raka faderslinjen Y-DNA är följande:

 

Sven Johan Ludvig Carlsson
(1911 Sikeå AC-1991 Köping U)
Far, DNA säkrad anfader

 

Carl Johan Ludvig Carlsson
(1866 Risträsk Bygdeå AC-1933 Sikeå AC)
Farfar, DNA säkrad anfader

 

Karl Jakob Johansson
(1840 Risträsk Bygdeå AC-1920 Risträsk Bygdeå AC)
Farfars far, DNA säkrad anfader

 

Johannes (Johan) Olofsson
(1791 Risträsk Bygdeå AC-1868 Risträsk Bygdeå AC)
Farfars farfar, DNA säkrad anfader

 

Olof Johansson
(1764 Risträsk Bygdeå AC-1840 Risträsk Bygdeå AC)
Farfars farfars far, DNA säkrad anfader

 

Johan Persson Klingberg, soldat Humbla
(1723 Ånäset Nysätra AC-1809 Risträsk Bygdeå AC)
Farfars farfars farfar, DNA säkrad anfader

 

Per Persson, soldat Wippa
(1699 Rickleå Bygdeå AC-1742 pråmen Herkules Stockholm)
Farfars farfars farfars far, DNA säkrad anfader

 

Per Andersson, soldat Kraft

(1654 Rickleå Bygdeå AC-1740 Rickleå Bygdeå AC)
Farfars farfars farfars farfar, DNA säkrad anfader

 

Anders Persson
(1607 Rickleå Bygdeå
AC-omkr. 1685 Rickleå Bygdeå AC)
Farfars farfars farfars farfars far,
Mycket trolig anfader

 

Per Eriksson
(omkr. 1580 Öndebyn Bygdeå AC- före 1630 Rickleå Bygdeå AC)
Farfars farfars farfars farfars farfar
Trolig anfader

 

De 10 anorna har en genomsnittsålder på c:a 73 år.

 

Y-DNA, viktiga mutationer (januari 2019) för den raka faderslinjen

Romersk järnålder

L1302, c:a 1850 år sedan (över 200 testade i Skellefteåprojektet från Sv, Fi, No, Eng ,Sco, Ry)

Y3000, c:a 1700 år sedan (76 testade från Sv, Fi, No, Ry, Sco)

Svensk Järnålder/Vendeltid
BY126, c:a 1600 år sedan (20 testade från Sv, No)

BY548, c:a 1350 år sedan (13 testade från Sv, Fi)

och så vidare

Vikingatid
BY2580, c:a 1100 år sedan (7 testade personer 2 Västerbotten/ Uppsala och 5 från Ryssland/ Ukraina)                                      
Svensk stormaktstid
Y87168, 550 år sedan.
Y96469, 375 år sedan (Västerbotten , Uppsala)

Efter Y87168 finns ett antal mutationer:
By177520, FGC 68583. Y96468, Y96469, BY177521

 

 

© Familjen Carlson. Wbbproducent sc@sikaby.se. Släktforskning eilert@sikaby.se